Showroom: Số 7 Lê Văn Linh – Hàng Mã – Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Điện thoại: 0422199060.
Di động: 0963444468
E-mail: -trungthanhcongttc@gmail.com
-trung.ttcvn@gmail.com